คำชี้แจงเนื่องด้วย หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน ได้จัดทำเว็ปไซด์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของท่าน ทาง อ.โอ๋ จึงอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์ของหน่วยงานของท่านอีกทางหนึ่ง ดังนั้น จึงอยากให้ท่านได้กรอกข้อมูล ชื่อเว็ปไซด์หน่วยงานของท่าน ซึ่งเมื่อรวบรวมได้ทั่วประเทศแล้ว อ.โอ๋ จะได้ทำหน้าจอประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ในโอกาสต่อไปครับผม

(หากท่านกรอกผิดพลาด ให้ท่านติดต่อ อ.โอ๋ 097-295-1662 ครับ)

รายชื่อเว็ปไซด์ท้องถิ่นทั่วประเทศ : รายชื่อเว็ปไซด์ อปท

ชื่อเว็ปไซด์ อปท. ชื่อหน่วยงานของท่าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
www.khlongthomnuea.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 075-656-090
www.ladya-sao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหญ้า ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-510-629
www.wangka.go.th เทศบาลตำบล วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 034-595-093
www.nonglan.go.th เทศบาลตำบล หนองลาน หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-510-612
www.nongkhaolocal.go.th เทศบาลตำบล หนองขาว หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-586-208
www.saosaingam.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 055-791-140
www.nongplingcitykpp.go.th เทศบาลเมือง หนองปลิง หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-710-053
www.whh.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังหามแห วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055-794-075
www.salokbat.go.th เทศบาลตำบล เทศบาลตำบลสลกบาตร สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055-771-328
www.kkpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในเมือง เมือง ขอนแก่น 043-244-682
www.wangsapparos.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังสรรพรส วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 039-492-246
www.bangpakong.go.th เทศบาลตำบล บางปะกง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-531-351-2
www.Chon.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี เสม็ด เมือง ชลบุรี 038-398-039-42
Www.pattaya.go.th เทศบาลนคร เมืองพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 038235144
www.nongplalai.go.th เทศบาลตำบล หนองปลาไหล หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 038-170-668
www.bangsaichonburi.go.th เทศบาลตำบล บางทราย บางทราย เมือง ชลบุรี 038-282523
www.sapphaya.go.th เทศบาลตำบล สรรพยา สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 056-499-135
www.paksong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ปากทรง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 077-654-535
www.pa-ngew.go.th เทศบาลตำบล ป่างิ้ว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 053-648-963
WWW.tasud.net เทศบาลตำบล เทศบาล ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 095-675-4009
www.banpaosao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเป้า บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 053-843-021
www.bangpid.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บางปิด บางปิด แหลมงอบ ตราด 039-510-570 หรือ 039-510-571
www.wangtakian.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 039-670234
WWW.WANGHINTAK.GO.TH องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน วังหิน เมือง ตาก 055-508-628
www.NongBuaNaur.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 055-880-500
www.bangkrateuk.go.th เทศบาลตำบล บางกระทึก บางกระทึก สามพราน นครปฐม 02482721
www.lumkhaw.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หลุมข้าว หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 044-367-093
www.tasak.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซัก ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-318-920
www.bangkrang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-4463434 , 02-4463567
www.bym.go.th เทศบาลตำบล บางใหญ่ บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 029-858-491-3
www.mahasawat-non.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 024-476-973
Www.bangsithong.go.th เทศบาลตำบล บางสีทอง บางสีทองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี 024467684-5ต่อ160
www.wiangsa.go.th เทศบาลตำบล เวียงสา กลางเวียง เวียงสา น่าน 054-781-681
www.tessabanpua.com เทศบาลตำบล เทศบาลตำบลปัว ปัว ปัว น่าน 054-791-400
tsbsriwilaicity.localgov59.in.th เทศบาลตำบล ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 042-497-243
www.nongtad.go.th เทศบาลตำบล หนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-666111
Www.maungfai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองฝ้าย เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 044-666274
www.buriramcity.go.th เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-602-345
Www.lakhok.go.th เทศบาลตำบล หลักหก หลักหก เมือง ปทุมธานี 025-363-983
www.prachuap.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-611015
www.napradu.go.th เทศบาลตำบล นาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 073-358701
www.phothale.go.th เทศบาลตำบล โพทะเล โพทะเล โพทะเล พิจิตร 056-681-117
WWW.saklektsb.go.th เทศบาลตำบล สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056-699-202
www.phetchabunpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 056-723-020
www.taseeda.go.th เทศบาลตำบล ท่าสีดา ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 043-039814
Www.nongtakilocal.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาไก้ หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 043-662-053
www.seekaew.go.th เทศบาลตำบล สีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-654-722
www.roietmunicipal.go.th เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-511-222
www.JPR.go.th เทศบาลตำบล จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุร ระนอง 077-860-470
www.lamphunpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 053-597-260
www.sritia.go.th เทศบาลตำบล ศรีเตี้ย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 053-528-650
www.wangsaphung.go.th เทศบาลเมือง วังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง เลย 042-841393
www.prasart.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาท ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 081-878-4748
Www.musisaket.go.th เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045620211-4
WWW.THACHAMOUNG.GO.TH องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชะมวง ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 074-300-677-8
www.nathawee-sao.go.th เทศบาลตำบล นาทวีนอก นาทวี นาทวี สงขลา 074-371642
www.parknumsamutprakarn.go.th เทศบาลเมือง ปากน้ำสมุทรปราการ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-186-5991
www.banmoh.go.th เทศบาลตำบล บ้านหมอ บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 036-201-123
www.lamphayaklang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 036-721-470
WWW.SRAYAISOM.GO.TH เทศบาลตำบล สระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 035-559-140
www.rairot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่รถ ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 035-453-246
www.khaophra.go.th เทศบาลตำบล เทศบาลตำบลเขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 035-578-499
Www.kiansacity.go.th เทศบาลตำบล เคียนซา เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 077-387361
www.nonthun.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน โนนทัน เมือง หนองบัวลำภู 042-000-048
www.angt.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง ในเมือง เมือง อ่างทอง 097-295-1662
www.sangko.go.th เทศบาลตำบล สร้างก่อ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 042-131012
www.bankhaw.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล อบต.บ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-218-213
www.thasao.go.th เทศบาลตำบล ท่าเสา ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ 055-440880
www.korrum.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 055-831-209
www.dongkwang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 056-502-083
www.nongyaida.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต หนองยายดา หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 056-510-976
www.cityub.go.th เทศบาลนคร อุบลราชธานี ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 045-246-060